Auxiliars de clínica

Després d’un alta hospitalària és quan apareixen les inseguretats, tant del pacient com del seu entorn més directe, sobre com atendre-li. El nostre personal porta el que denominem el nostre ‘Diari de bord’ on queda reflectit el seguiment de les seves constants, cures, canvis posturals, massatges circulatoris, exercicis musculars, pautes mèdiques, control de medicació, condícia personal, dieta, reconducció del somni, dieta equilibrada segons cada cas, acompanyament a la consulta del metge, etc. En definitiva, tot el que afecta a la seva evolució pròpia com la del seu entorn.

En Santa Rita solem dir que activem en comptes de cuidar. Per aquesta raó és molt important que hi hagi química i confiança en la relació que s’estableix entre el nostre personal i el client/pacient. Preparem la recuperació del nostre pacient buscant l’equilibri físic i és increïble el ràpid que responen de vegades. També gràcies a no oblidar empènyer la seva motivació personal i la de la seva parella, qui sovint sol decaure davant algunes situacions.

Tenim raó en constatar la importància que una bona atenció del pacient durant les primeres setmanes des que surt del centre hospitalari. Una correcta manipulació del pacient quan arriba a casa després d’una intervenció per una patologia ja sigui de traumatologia, neurocirurgia, etc… és essencial per a l’èxit de la rehabilitació del pacient i la seva qualitat de vida futura enfront d’una mala atenció que pogués derivar en problemes posteriors com una re-pròtesis de maluc o una recuperació inestable.

Per descomptat, nosaltres oferim tranquil·litat a les famílies, sabent que fins i tot si viuen a l’estranger seran informades en temps real de tot el que succeeixi, a casa o a l’hospital. Gestionem qualsevol actuació necessària en cas d’urgència des de la nostra central 24 hores.

Les famílies inverteixen en la seva salut i no economitzen a l’hora de tenir una cura impecable, i per tant hem d’estar a l’altura.