Personal amb idiomes

Disposem per a tots els nostres serveis de personal amb idiomes. Barcelona acull cada vegada a més estrangers d’alt nivell adquisitiu als quals donem atenció d’acompanyament perquè o vénen a viure a aquesta ciutat o es desplacen per a algun tractament mèdic. Donada l’afluència d’aquests pacients estrangers, que cada vegada s’interessen més per la medicina als nostres hospitals, s’ha creat un àrea internacional d’acompanyament qualificat en diversos idiomes. D’aquesta forma donem cobertura total al pacient i als seus familiars des que arriben a Barcelona cobrint amb el nostre servei d’acompanyament des de la seva estada a l’hospital i si és necessari a l’hotel, assistint des del postoperatori fins a l’hora d’iniciar el retorn. Comptem amb personal bilingüe en anglès, francès, rus, àrab, xinès, etc.