Qualitat i seguretat

El nostre personal va sempre uniformat amb dues peces en color blanc. Tots van perfectament acreditats amb la identificació de Santa Rita en el pit, de manera que l’àrea de seguretat de cada hospital reconeix al nostre equip fàcilment. El seu aspecte és elegant i la seva actitud en el servei s’adapta als costums i requeriments de cada dia a més d’unes normes de qualitat que tots segueixen i que supervisen des de Santa Rita en un control setmanal.

acreditacion-santa-ritaPer descomptat, nosaltres oferim tranquil·litat a les famílies, sabent que fins i tot si viuen a l’estranger seran informades en temps real de tot el que succeeixi, a casa o a l’hospital. Gestionem qualsevol actuació necessària en cas d’urgència des de la nostra central 24 hores. Les famílies inverteixen en la seva salut i no economitzen a l’hora de tenir una cura impecable, i per tant hem d’estar a l’altura.